53739 vol35

hoa cát

Có một loài hoa không rực màu, không hương bay xa...

Phạm Minh Tuấn

51353 vol29

hoa tàn

Còn lại gì bên anh đây...

Nhạc Hoa

58136 vol52  

hoang vu

Cho tôi xin, cho tôi xin Xin mãi mãi yêu em Cho tôi xin,... +

Ngọc Sơn

53428 vol33

hoa dại

Ngày ấy anh tặng em nhành hoa dại...

Vũ Quốc Bình

50658 vol29

hoa sữa

Em vẫn từng đợi anh...

Hồng Đăng

53008 vol30

hoài thu

Mùa thu năm ấy, trên đường đến miền cao nguyên...

Văn Trí

58830 vol54

hoa khóc

Một ngày em đã quay mặt bước đi. Đã thôi không còn em... +

Trung Quân

53564 vol34

hoa nắng

Ngày qua phố thấy em khẽ nhìn, nhìn em bước…

Vũ Văn Hà

51496 vol29

hoài cổ

Nghe tiếng đàn ai rao sáu câu…

Thanh Sơn

56095 vol45

hoài mong

Cứ ngỡ xa nhau rồi là ta không còn nhau nữa…

Sông Trà